RAJAPARK RTEC

ศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
91 ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร.085-6630824-5,089-9828044,084-4341117ติดต่อผู้แนะนำ : l เบอร์โทร : l Line ID : l Code แนะนำ : 

สถาบันการศึกษาเอกชน หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
THT WORLD


ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

-สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

-สาขาวิชาช่างยนต์

-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

THT WORLD


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

-สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังTHT WORLD


หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

-คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

-บัญชีเบื้องต้น

-ธุรกิจออนไลน์

-ธุรกิจเครือข่ายออไลน์(MLM)ไอ้ไข่ รุ่น คลังเศรษฐี
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์  ได้รับมอบหมายจาก วัดเขาดิน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้จัดสร้างและให้เช่าบูชาวาระที่ ๑

พิธีบวงสรวงขออนุญาตจัดสร้าง

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์แห่งรายได้
  • บูรณะวัดเขาดิน
  • สร้างรูปปั้นหลวงปู่เนื่อง                   วัดสวนจันทร์
  • สมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดท่าไทร
  • ทุนการศึกษาคนพิการ
  • สนับสนุนสมาคมหนังตลุงปักษ์ใต้
วาระที่ ๒

พิธีพุทธาภิเษก 

ณ วัดเขาดิน จ.นครศรีธรรมราช

๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓
รับวัตถุมงคล

หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษก

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เป็นต้นไป

พิธีพุทธาภิเษก 28 พฤษภาคม 2563 เสร็จพิธีรับวัตถุมงคล

ณ วัดเขาดิน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

THT WORLD
THT WORLD
THT WORLD
THT WORLD
THT WORLD
THT WORLD
THT WORLD
THT WORLD
THT WORLD
Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email